پروژه های طراحی و مهندسی در صنعت سیمان

طرح افزایش ظرفیت بخش پخت کارخانه سیمان قشم

نام پروژه: طرح افزایش ظرفیت بخش پخت کارخانه سیمان قشم

محل احداث:شهرستان قشم

كارفرما:شركت سيمان قشم

نوع قرارداد: طراحی ، مشاور و نظارت

محدوده فعالیت: انجام مطالعات مرحله اول و دوم طراحی ساختمانی طرح افزایش ظرفیت بخش پخت (1000 به 1400 تن در روز) و ارائه خدمات مهندسی مرحله سوم شامل نظارت مقیم کارگاهی و نظارت عالیه

زمان شروع و […]

کارخانه سیمان 1000 تنی سیمان قشم

نام پروژه: کارخانه سیمان 1000 تنی سیمان قشم

محل احداث:شهرستان قشم

كارفرما:شركت سيمان قشم

نوع قرارداد: طراحی ، مشاور و نظارت

محدوده فعالیت: انجام مطالعات مرحله اول و دوم ساختمانهاي جنبي و خدماتي و محوطه سازی و ارائه خدمات مهندسی مرحله سوم شامل نظارت مقیم کارگاهی و نظارت عالیه بر ساختمانهای جنبی و خدماتی

زمان شروع و پايان پروژه : […]

سيمان سفيد شرق

نام پروژه: سيمان سفيد شرق

محل احداث: شهرستان مشهد

كارفرما: سيمان سفيد شرق

نوع قرارداد: مشاوره و نظارت

محدوده فعالیت: طراحی سازه های خط تولید و ساختمانهای جنبی و خدماتی و مقاوم سازی پروژه سیمان سفید با ظرفیت 1000 تن در روز و انجام خدمات نظارت مقیم کارگاهی و نظارت عالیه

زمان شروع و پايان پروژه:1391/1 تا 1393/1

درصد پيشرفت واقعي: […]

کارخانه سیمان 3300 تنی سیمان سمنگان

نام پروژه: کارخانه سیمان 3300 تنی سیمان سمنگان

محل احداث:شهرستان بجنورد

كارفرما:شركت سيمان سمنگان

نوع قرارداد: طراحی ، مشاور و نظارت

محدوده فعالیت: انجام مطالعات، طراحي و نظارت بر سازه‌هاي خط توليد و ساختمانهاي جنبي و خدماتي

زمان شروع و پايان پروژه : 1386/6 – تاکنون

درصد پيشرفت واقعي: 55%

کارخانه سیمان 3300 تنی سیمان باقران

نام پروژه: کارخانه سیمان 3300 تنی سیمان باقران

محل احداث:شهرستان بیرجند

كارفرما: شركت سيمان باقران

نوع قرارداد: خدمات طراحی ، مشاوره و نظارت

محدوده فعالیت: خدمات مشاوره، طراحي و نظارت بر عمليات اجرايي ساختمانهاي خط توليد و  ساختمانهاي جنبي و پشتيباني

زمان شروع و پايان پروژه : 1384-تاکنون

درصد پيشرفت واقعي: 98%

کارخانه سیمان 3300 تنی مند دشتی

نام پروژه: کارخانه سیمان 3300 تنی مند دشتی

محل احداث: بوشهر – خورموج

كارفرما: شرکت سیمان مند دشتی – شرکت جم

نوع قرارداد:  طراحی ، مشاور و نظارت

محدوده فعالیت: طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان های خط تولید سیمان 3300 تنی

زمان شروع و پايان پروژه : 1386 – 1391

درصد پيشرفت واقعي: 100%

Englishiranfrenchturkey