آخرین پروژه ها

یک واحد آب شیرین کن اسمز معکوس به ظرفیت 200.000 متر مکعب در روز به روش BOO

,

نام پروژه: یک واحد آب شیرین کن اسمز معکوس به ظرفیت 200.000 متر مکعب در روز به روش BOO

محل احداث: شهرک صنعتی خلیج فارس، بندرعباس، استان هرمزگان
كارفرما: مهندسی و توسعه آب آسیا
نوع قرارداد: ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO) یک واحد آب شیرین کن به ظرفیت 200 هزار متر مکعب به صورت مشارکت
اعضای مشارکت: شرکت […]

مجتمع فولاد چابهار مکران

,

نام پروژه: مجتمع فولاد چابهار مکران

کارفرما: شرکت فولاد چابهار – مکران

محل احداث: منطقه آزاد تجاری چابهار

فاز اول: احداث کارخانه احیاء به ظرفیت 2 میلیون تن در سال آهن اسفنجی

نوع خدمات: طراحی و مشاوره

محدوده فعالیت: انجام عملیات طراحی ابنیه ساختمانی و صنعتی و نظرات بر اجرا

پیشرفت: انجام عملیات اولیه و موقت و اصلاح ابنیه های کارفرما

زمان […]

Englishiranfrenchturkey