رونین

برای ساختن ایرانی آباد و با توجه به نیاز روزافزون کشور به صنایع زیربنایی لازم است تا كارشناسان و متخصصان در رشته هاي مرتبط، هر چه دلسوزانه تر و بصورت تنگاتنگ و جمعي همراه با ارتقاء دانش فني و تخصص خود به اين مهم بپردازند. در اين راستا، شرکت مهندسی و طراحی صنعتی رونين با نگاه به نيازهاي صنعتی كشور و با هدف انجام پروژه ها مطابق با معيارهاي فني و تخصصي و با رعایت آيين اخلاق حرفه‌اي جامعه مهندسان مشاور ايران
در حال انجام پروژه هاي مختلف مي باشد.
این شرکت از بدو تأسیس (سال 1381) با اتكاء به تجربه و تخصص مديران و كارشناسان خود در گروه هاي تخصصي در زمينه مطالعات اولیه و امکان سنجی، طراحي و خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات صنعتی و اجرای پروژه ها با گرايش هاي ذيل به فعاليت مي پردازد.

  • پروژه های صنعتي و احداث كارخانه ها در صنایع مس، فولاد، سیمان و …
  • پروژه های ساختمانی در گرایش های مسکونی، اداری، فرهنگی، پروژه های آموزشی
  • پروژه های بهداشتی و درمانی
  • پروژه های راه، ابنيه فني و پل