پروژه های طرح و ساخت (EPC)

یک واحد آب شیرین کن اسمز معکوس به ظرفیت 200.000 متر مکعب در روز به روش BOO

,

نام پروژه: یک واحد آب شیرین کن اسمز معکوس به ظرفیت 200.000 متر مکعب در روز به روش BOO

محل احداث: شهرک صنعتی خلیج فارس، بندرعباس، استان هرمزگان
كارفرما: مهندسی و توسعه آب آسیا
نوع قرارداد: ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO) یک واحد آب شیرین کن به ظرفیت 200 هزار متر مکعب به صورت مشارکت
اعضای مشارکت: شرکت […]

مهندسی و خرید نوار نقاله ROM پروژه سنگ آهن 5 میلیون تنی سنگان

نام پروژه: مهندسی و خرید نوار نقاله ROM پروژه سنگ آهن 5 میلیون تنی سنگان
محل احداث: مجتمع سنگ آهن 5 میلیون تنی سنگان، سنگان، استان خراسان رضوی
كارفرما: شركت معیار صنعت خاورمیانه
نوع قرارداد: مهندسی و خرید (EP) بصورت مشاركت
اعضای مشارکت: شرکت های سیمان سازان، مهندسی و طراحی رونین، بازرگانی صنعتی و بین المللی داد تجارت آسیا
محدوده […]

احداث سیستمهای یوتیلیتی پالايشگاه مس خاتون آباد

نام پروژه: احداث سیستمهای یوتیلیتی پالايشگاه مس خاتون آباد

محل احداث: مجتمع مس خاتون آباد

كارفرما: شركت صنايع ملي مس ايران

نوع قرارداد: طرح و ساخت (EPC) بصورت مشاركت

اعضای مشارکت: فکور صنعت تهران، تیو انرژی، رونین

محدوده فعالیت: احداث یوتیلیتی مورد نیاز پالايشگاه مس خاتون آباد  شامل تولید آب دمین ، بخار ، هوای فشرده و برق اضطراری و سوخت […]

پالايشگاه مجتمع مس خاتون آباد

نام پروژه: پالايشگاه مجتمع مس خاتون آباد

محل احداث:مجتمع مس خاتون آباد

كارفرما: شركت صنايع ملي مس ايران

نوع قرارداد: طرح و ساخت (EPC)بصورت مشاركت

اعضای مشارکت: فکور صنعت تهران، تیو انرژی، رونین

محدوده فعالیت: احداث پالايشگاه با ظرفیت تولید 200000 تن مس کاتدی در سال

محدوده فعالیت در مشارکت:

·        مدیریت: انجام خدمات مدیریت پروژه

·        طراحي: انجام كليه خدمات مهندسي و […]

انبار جدید کنسانتره مجتمع مس خاتون آباد

نام پروژه: انبار جدید کنسانتره مجتمع مس خاتون آباد
محل احداث:مجتمع مس خاتون آباد
كارفرما: شركت صنايع ملي مس ايران
نوع قرارداد: طرح و ساخت (EPC)بصورت مشاركت
اعضای مشارکت: شرکت های رونین و مشیران
محدوده فعالیت: احداث انبار کنسانتره جدید خاتون آباد
شرح پروژه: احداث انبار جدید کنسانتره به ظرفیت انباشت 50.000 تن متریک کنسانتره مس، 5.000 تن متریک سیلیکا فلاکس، […]

Englishiranfrenchturkey