خدمات طراحی، مهندسی و مدیریت

كارخانه LG الکترونیک

نام پروژه: كارخانه LG الکترونیک

محل احداث: اتوبان كرج-قزوين – شهرک صنعتی  کاسپین

كارفرما: گلديران قشم

محدوده فعالیت:  طراحي ، مطالعات مرحله اول و دوم

شرح خدمات: طراحی و مشاوره

زمان شروع و پايان پروژه: 1383-1385

درصد پيشرفت واقعي: 100%

فولاد خراسان

نام پروژه: فولاد خراسان

محل احداث:خراسان (نیشابور)

كارفرما: شركت ايريتك

محدوده فعالیت: طراحي سيستم انتقال مواد و برجهاي انتقال

شرح خدمات: مشاور و نظارت

زمان شروع و پايان مطابق با قرارداد: 1386-1387

درصد پيشرفت واقعي: 100%

پروژه گندله سازی گل گهر

نام پروژه: پروژه گندله سازی گل گهر

محل احداث: سیرجان _ معدن سنگ آهن گل گهر

كارفرما: کنسرسیوم شرکت های صنایع بتن و مس سرچشمه

محدوده فعالیت: مطالعات مرحله اول و دوم محوطه سازی کارخانه و واحدهای utility

نوع قرارداد: طراحی

شرح خدمات: طراحی محوطه سازی فاز اول کارخانه گندله سازی

زمان شروع و پايان پروژه : 1385-1386

درصد پيشرفت واقعي: 100%

پروژه های سنگ آهن گل گهر

نام پروژه: پروژه های سنگ آهن گل گهر

محل احداث: سیرجان – مجتمع سنگ آهن گل گهر

كارفرما: شرکت سنگ آهن گل گهر

محدوده فعالیت:  انجام خدمات مهندسی و مشاوره

شرح خدمات: انجام خدمات مشاوره کلان در خصوص  جانمایی کلی

زمان شروع و پايان پروژه : 1389 تا کنون

درصد پيشرفت واقعي: 50%

 

سالنهای ورزشي مجمتع آموزشي دكتر اكبريه

نام پروژه: سالنهای ورزشي مجمتع آموزشي دكتر اكبريه

محل احداث: شهرستان تبریز

كارفرما: شركت اكبريه

محدوده فعالیت: طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم و انجام خدمات نظارت مقيم کارگاهی و نظارت عالیه

شرح خدمات: طراحی ، مشاوره و نظارت

زمان شروع و پايان پروژه: 1387- 1391

درصد پيشرفت واقعي: 100%

توسعه ذوب و اسید مجتمع مس سرچشمه

نام پروژه های: توسعه ذوب و اسید مجتمع مس سرچشمه
محل احداث: مجتمع مس سرچشمه
كارفرما: شركت صنايع ملي مس ايران
نوع قرارداد: مدیریت طرح (MC) به صورت مشارکت
اعضای مشارکت: مشارکت پرمان پویش – رونین
شرح خدمات: انجام خدمات مديريت طرح (MC) جهت پروژه های :
عنوان پروژه : تغيير تكنولوژي كارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه از ريورب به فلش
پیمانکار […]

Englishiranfrenchturkey