نام پروژه: مهندسی و خرید نوار نقاله ROM پروژه سنگ آهن 5 میلیون تنی سنگان
محل احداث: مجتمع سنگ آهن 5 میلیون تنی سنگان، سنگان، استان خراسان رضوی
كارفرما: شركت معیار صنعت خاورمیانه
نوع قرارداد: مهندسی و خرید (EP) بصورت مشاركت
اعضای مشارکت: شرکت های سیمان سازان، مهندسی و طراحی رونین، بازرگانی صنعتی و بین المللی داد تجارت آسیا
محدوده فعالیت: طراحی، تامین و ساخت نوار نقاله انتقال سنگ شکسته از زیر سنگ شکن اولیه تا انبار سنگ شکسته
محدوده فعالیت در مشارکت:
⦁ طراحي: انجام كليه خدمات مهندسي و طراحي
⦁ تأمين تجهيزات: انجام مهندسي خريد و ساخت تجهیزات
زمان شروع پروژه : دی ماه 1394
مدت زمان قرارداد: 24 ماه با احتساب 12 ماه دوره تضمین
درصد پيشرفت واقعي: 5.23%

Client Contractor-JV-1 Contractor-JV-2 Contractor-JV-3