نام پروژه: مجتمع فولاد چابهار مکران

کارفرما: شرکت فولاد چابهار – مکران

محل احداث: منطقه آزاد تجاری چابهار

فاز اول: احداث کارخانه احیاء به ظرفیت 2 میلیون تن در سال آهن اسفنجی

نوع خدمات: طراحی و مشاوره

محدوده فعالیت: انجام عملیات طراحی ابنیه ساختمانی و صنعتی و نظرات بر اجرا

پیشرفت: انجام عملیات اولیه و موقت و اصلاح ابنیه های کارفرما

زمان شروع : 1393/5