نام پروژه: پروژه گندله سازی گل گهر

محل احداث: سیرجان _ معدن سنگ آهن گل گهر

كارفرما: کنسرسیوم شرکت های صنایع بتن و مس سرچشمه

محدوده فعالیت: مطالعات مرحله اول و دوم محوطه سازی کارخانه و واحدهای utility

نوع قرارداد: طراحی

شرح خدمات: طراحی محوطه سازی فاز اول کارخانه گندله سازی

زمان شروع و پايان پروژه : 1385-1386

درصد پيشرفت واقعي: 100%