نام پروژه های: توسعه ذوب و اسید مجتمع مس سرچشمه
محل احداث: مجتمع مس سرچشمه
كارفرما: شركت صنايع ملي مس ايران
نوع قرارداد: مدیریت طرح (MC) به صورت مشارکت
اعضای مشارکت: مشارکت پرمان پویش – رونین
شرح خدمات: انجام خدمات مديريت طرح (MC) جهت پروژه های :
عنوان پروژه : تغيير تكنولوژي كارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه از ريورب به فلش
پیمانکار : مشارکت سبافام (سديدجهان صنعت، بام راه، فكور صنعت تهران، مبينا تكجو)
شرح پروژه : احداث مجموعه ذوب فلش سرچشمه با ظرفيت توليد پايدار 875 تن مس كاتدي در روز حاصل از كنسانتره مس
زمان شروع و پايان پروژه : 1389-1394
پیشرفت: 74.58%

عنوان پروژه : احداث کارخانه اسید سولفوریک
پیمانکار : مشارکت فن آوران پارسیان – رامپکو
شرح پروژه : احداث کارخانه اسید سولفوریک جدید مجتمع مس سرچشمه
زمان شروع و پايان پروژه : 1390-1394
پیشرفت: 28.45%

عنوان پروژه : انتقال گاز کوره های کنورتور مس سرچشمه
پیمانکار : مشارکت شرکتهای سرمایه گذاری مس سرچشمه و کانی مس
شرح پروژه : سیستم هدایت و تمیز کاری گازهای خروجی کنورترها
زمان شروع و پايان پروژه : 1387-1394
پیشرفت: 50.97%